Буктрейлер к книге "Джейн Эйр"  роман Шарлотты Бронте

Виртуальная экскурсия по Донецку

Виртуальное путешествие  "Мой любимый город - Донецк"

Головна

Мероприятия к 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченка

ПрезентацияСучасна шкільна бібліотека представляється у вигляді акумулятора знань, збирача і власника інформації. Вже зараз багато бібліотек починають працювати як інформаційно-бібліотечні (бібліотечно-інформаційні) центри. Головною відмінністю від традиційної організації бібліотечного обслуговування в цьому випадку слід вважати той факт, що бібліотека починає здійснювати процес керівництва внутришкільної інформаційно-бібліотечної діяльністі. Вона бере на себе функції організатора та координатора, створюючи єдиний довідково-бібліографічний апарат на наявні в школі інформаційні ресурси, включаючи в структуру фондів нетрадиційні носії інформації, надаючи методичну допомогу іншим структурним підрозділам.

Головна мета шкільної бібліотеки — надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Успішна реалізація цієї мети можлива лише за умови грамотного планування всієї діяльності бібліотеки.

Бібліотека у школі — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати єдину для школи державну програму на­ціональної освіти і виховання ді­тей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного проце­су школи і разом з педагогічним колективом